นักลงทุนสัมพันธ์

โรงพยาบาลเอกชล ประกอบกิจการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใจกลางเมืองชลบุรี ตั้งแต่ปี 2521 โดยได้รับการอนุญาตเปิดรับคนไข้ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียน 262 เตียง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535 ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ต่อมาได้ขยายสาขาเพิ่มเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 ตั้งอยู่เขตพื้นที่อ่างศิลาโดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 100 เตียง ซึ่งรองรับคนไข้ทั่วไปและเปิดรักษาคนไข้สิทธิประสังคมและ มุ่งมั่นบริการจัดการภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์การเงินต่างๆล่าสุดของ
บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

อา พฤ

ปฎิทิน

ปฏิทินทางการเงินกิจกรรมและกำหนดการ
ทางการเงินต่างๆที่กำลังจะมาถึง