ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

     บริษัทประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลครบวงจรทั้งบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาที่พร้อมให้บริการ และรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

*รอลงรูปภาพ การให้บริการรของโรงพยาบาล 2-3 รูป