โรงพยาบาลเอกชล 1

68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 939 999

โรงพยาบาลเอกชล 2

31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 939 888