รับข้อมูลข่าวสาร/รายงานประจำปี


ติดต่อนักลงทุกสัมพันธ์

โทร. 0-3893-9999 ต่อ 1126

E-mail : ir@aikchol.com

โรงพยาบาลเอกชล 1

68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 939 999

โรงพยาบาลเอกชล 2

31/2 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 939 888