ลักษณะการประกอบธุรกิจ

                บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาล ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเอกชล หรือที่เรียกว่า โรงพยาบาลเอกชล บนเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มีจำนวนเตียงจดทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 262 เตียง และภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเอกชล 2 บนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 100 เตียง ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยจากบริษัทประกัน  กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา และกลุ่มลูกค้าประกันสังคม ทั้งสองโรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพระดับประเทศ HA (Hospital Accreditation) มีการให้บริการทางการแพทย์หลายสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร ทั้งการบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีทีมพยาบาลพร้อมให้บริการ ทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวิเคราะห์โรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างละเอียดถูกต้องและรวดเร็ว