กิจกรรม

โรงพยาบาลเอกชล 2

21 มิถุนายน 2565

ปี 2549 บริษัทซื้อกิจการโรงพยาบาลและดำเนินการเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 ที่บริเวณ ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจรทั้งในด้านการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเตียงรองรับให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวน 310 เตียง ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

คลังภาพ