กิจกรรม

โรงพยาบาลเอกชล

21 มิถุนายน 2565

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยนายเอกพจน์ วานิช นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี จึงได้นำชื่อแรกของผู้ก่อตั้งรวมกับชื่อแรกของจังหวัด เป็น “เอก-ชล” เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2524 มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 80 เตียง โดยโรงพยาบาลเอกชลตั้งอยู่ที่ บริเวณถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535 เป็นบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

คลังภาพ