นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่44 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2565

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

อา พฤ

ปฎิทิน